Information om simundervisning

Information från Barn- och utbildningsförvaltningen

Från och med måndag 9 november pausar vi simningen!

Den ökade smittspridningen av Covid-19 gör att vi som ni känner till nu förnyar alla riskbedömningar. Vi har kommit fram till att vi behöver glesa ur schemat för simundervisning ytterligare och behöver tid för att göra detta. Under tiden pausar vi all simundervisning från och med måndag 9 november, vi återkommer när det är dags att återuppta simningen. Alla klasser kommer då inte att få simma utan en prioritering kommer att göras. Beslutet är taget i samråd med skolöverläkare Anna Enström.