Frågor att besvara

Hej!

Idag skickar vi med några frågor till alla elever och en del frågor till er vårdnadshavare. Vi vill att dessa ska besvaras och skickas med tillbaka till skolan senast den 2/10.

//Anna & Bibbi