Påminnelse om besök av Naturskolan 1/10

Hej!

Jag vill bara påminna om att Naturskolan kommer till oss i morgon och det innebär att vi kommer att vara ute hela dagen 🙂

Skicka med något att äta på, bestick samt vattenflaska och säkerställ att ditt barn har bra skor, överdragsbyxor, jacka, vantar, mössa samt regnkläder att tillgå!

Vi ser fram emot en härlig dag!

//Anna

Veckobrev v.39

Vips så har det gått en vecka till! Nu har vi redan hunnit gå drygt fem veckor i skolan och det märks att rutiner och annat börjar sätta sig!

Den här veckan startade vi med ett besök på Dansbaneberget där vi dels jobbade med mönster och sedan lekte några barns favoritlek, nämligen kurragömma!
Under veckan har vi också jobbat en hel del med olika “Hitta-språket-aktiviteter” (som alltså är en del av kartläggningen). Barnen har fått en varsin bild på ett föremål som de sedan skulle beskriva för sina kompisar utan att säga vad det var på bilden. Vi har också tränat på att förstå enkla instruktioner och tog då vårt lyckohjul till hjälp, så att slumpen fick avgöra. Det kunde t.ex. stå: “Gå till en dörr. Kom tillbaka och viska ditt namn i mitt öra.” Det här var en uppskattad aktivitet som barnen ville göra om och om igen 🙂
Några barn har också jobbat med aktiviteten “lyssna och återge ett händelseförlopp” då de fick lyssna till en saga, svara på frågor kring innehållet och sedan återberätta vad sagan handlade om.

I matematiken har vi också arbetat med att uppfatta förändring. Vi lekte Kims lek.

Vi har också påbörjat arbetet med hösten och har bland annat sett filmer, berättat för varandra vad vi tycker om att göra på hösten och samtalat om vad som händer med löven på hösten (och vad som händer med löven sedan, när de väl fallit till backen) om vi känner till några svampar, vilka månader som är höstmånader, om vi vet någon frukt som vi kan plocka på hösten m.m.
Barnen har också skapat väldigt vackra höstlöv!

Idag har vi haft en härlig stund vid vårt uteklassrum! Några barn lärde sig att det finns hajar i svenska vatten och vi läste också att det kan finnas hajar i Östersjön som är 15 meter långa. Oj! Hur långt är det? Vi mätte och funderade på om detta verkligen kan vara sant..?!

Nästa vecka:

Månd 28/9: Dansbaneberget.

Tisd 29/9:

Onsd 30/9: Bild.

Torsd 1/10: Naturskolan (uteklassrummet).

Fred 2/10: Lekparken vid Storspovsvägen.

Övrigt:

Naturskolan kommer till oss den 1/10 och de som vill får ta med sig en matsäck denna dag (se tidigare inlägg om skolans matsäck). Vi äter lunch ute denna dag så skicka med något som barnen kan äta på och med samt en vattenflaska.

Nu vill vi bara önska er en trevlig helg!

Hälsningar Anna, Bibbi, Anette & Alexander

Info från föräldramötet samt rest.foto

Hej!

Stort tack till alla som kom på föräldramötet igår. Det är väldigt trevligt att få ett ansikte på er 🙂

Till er som inte hade möjlighet att komma (eller till er som vill läsa igenom allt en gång till) kommer här anteckningar från mötet:

• ”En vanlig dag”:
Förskoleklassens verksamhet pågår mellan kl. 08:00-13:00, den är skolförberedande, vi eftersträvar lustfyllt lärande genom ”lek”. Verksamheten utgår från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, denna finns att läsa på Skolverkets hemsida.

Så här kan en vanlig dag se ut: Morgonsamling, rörelse, grupper med språklekar och mattelekar på förmiddagen, saga och frukt, därefter rast. Sedan har vi lunch och lunchrast. På eftermiddagen har vi exempelvis musik, skapande, tema, lek och film. Till sist har vi avslutning på skoldagen. Två dagar i veckan är vi ute direkt efter samlingen fram till lunch.

• Språklig medvetenhet: Barnen får utveckla sin språkliga medvetenhet genom exempelvis språklekar efter ”Bornholmsmodellen”. Det kan exempelvis handla om lyssnandelekar, rim och ramsor, meningar och ord, vad är det? Vi fokuserar även på stavelser och första ljudet i ord samt analys (dela upp ord i ljud) och syntes (föra samman ljuden) av fonem (”bokstavsljud”). Barnen kommer att få träna på ett funktionellt penngrepp. De kommer att få öva på att forma bokstäver i rätt riktning, uppifrån och ner, spåra och skriva. Vi har högläsning, barnen får öva sig i att framträda och att använda språket i vardagen.

• Mattelekar: Här arbetar barnen mycket laborativt och undersökande. Det kan handla om: Matematiken omkring oss, likheter och skillnader, lägesord, talen 1- 5 och 1-10, parbildning, mönster, tredimensionellt, tvådimensionellt, problemlösning, hälften och dubbelt, ordningstal, längd, vikt, tid volym, area, addition och subtraktion samt symmetri. Vi har även utematte då eleverna får jobba praktiskt med olika uppgifter.

• Personal:
Anna, Bibbi, Anette och Alexander. Vid några tillfällen under veckan finns även Åsa med i klassen. Hon har då matematik och musik i halvklass.

• Vår värdegrund:
Alla elever och vuxna på Skattkärrsskolan ska uppträda i ord och handling, på ett sådant sätt att ingen far illa eller mår dåligt.

Vi accepterar inte någon form av våld, hot, trakasserier eller annan kränkande handling. Alla är lika mycket värda. Vid ”små” konflikter som vi löser på skolan tar vi oftast inte kontakt med hemmet. Om något barn pratar om någon händelse hemma som ni undrar över ska ni självklart höra av er.

• Pedagogisk lunch:
– En vuxen per bord.
– Introducera barnen till en balanserad måltid samt hjälpa till vid serveringen.
– Aktivt arbeta för att alla elever har ett trevligt bordsskick och äter med bestick (träna gärna hemma också).
– Öka medvetenheten kring mat och miljö, att bland annat inte slänga mat.
– Att aktivt jobba för ökad trivsel och matro (10 tysta minuter).

• Förväntningar hem/skola:

Förväntningar på barnen:
Att barnen
– Inte kränker någon, varken andra barn eller vuxna.
– Visar respekt och hänsyn för alla.
– Använder ett vårdat språk.
– Inte förstör skolans egendom (gäller både ute och inne).
– Alltid gör så gott den kan.

Detta förväntar vi oss av er föräldrar:
Att ni
– för en kontinuerlig dialog med oss rörande information om ert barn, ex. om något inträffar utanför skolan som påverkar barnet.
– tar kontakt med en pedagog vid ev. oklarheter eller andra frågor/funderingar.
– Ser till så att barnen har rätt kläder för alla väder och klädombyte på hyllan.
– Ser till så att ert barn kommer till skolan utvilad och med frukost i magen.
– Håller barnet hemma om det är sjukt.
– Tar del av den information som skolan skickar ut.
– alltid stöttar era barn och pratar positivt om skolan och fritids med/inför ert barn.

Tips! Att läsa högt för sitt/sina barn utvecklar deras språk och fantasi samt gynnar deras läs- och skrivinlärning.

Detta kan ni föräldrar förvänta er av oss pedagoger:
Att vi
– ser och bekräftar ditt barn varje dag.
– ser till att ditt barn får en trygg start varje morgon och resten av dagen.
– Bemöter alla barnen likvärdigt med respekt, hänsyn och vänlighet.
– Arbetar för att barnens arbetsmiljö är fylld med positivitet och lugn samt att barnen trivs.
– Hjälper barnen då konflikter uppstår.
– Agerar direkt vid kränkande situationer.
– Kontaktar hemmet när något särskilt har hänt.
– för en dialog med er föräldrar som rör helhetsbilden av ert barn.
– Ger varje barn stöttning utifrån dennes individuella behov och skapar förutsättningar så att ditt barn får möjlighet att nå målen för förskoleklass.
– Pratar med barnen om våra beteenden vad som är bra och vad som ev. behöver förändras.
– ser till att ditt barn är rätt klätt för rätt tillfälle.

• Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser:

Hitta språket och Hitta matematiken är det stöd vi använder för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Det är obligatoriskt att använda från den 1 juli 2019.

Med hjälp av Hitta språket och Hitta matematiken kan vi som undervisar i förskoleklass under höstterminen tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan. Vi ska också få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar.
Är ni intresserade av att läsa mer om detta så finns det att läsa på Skolverkets hemsida.

• Simundervisning:
10 tillfällen i februari och mars. Exakta datum kommer när det närmar sig.
Hela klassen åker samma tid. Anna, Bibbi och Anette åker med.

Önskemål från personalen på badhuset är att ni som VH tar med ert barn vid ett eller flera tillfällen innan för att vänja dem vid vatten och få dem att känna sig bekväma.

• Egna leksaker:
Vi beslutade att egna leksaker stannar hemma, dels för att slippa tappa bort dem men också för att minska ev. konflikter.
Hjälp oss gärna att hålla koll så att era barn inte smyger med leksaker i alla fall.
OBS! Även cyklar, sparkcyklar och skateboards klassas som leksaker och får därför inte användas under skoltid, om det inte är en anordnad aktivitet som tillåter detta!

• Föräldrarådsrepresentanter:
Erika Bergare (Leahs mamma) och Sandra Ruuth (Einars mamma) är klassens föräldrarådsrepresentanter. Tack för det 🙂

Första mötet är den 5/10 (se tidigare utskick). Om ni vill att Erika eller Sandra ska ta med någon fråga/synpunkt till föräldrarådet så går det bra att maila dem:

jennie_erika@hotmail.com
ruuthsandra@gmail.com

• Avgiftsfri skola:
– Egen frukt i skolan (frivilligt men önskvärt)
– Matsäck enligt denna lista: matsack2017

• Blogg:
Superklassen.skattkarrsskolan.se

Prenumerera! Ni ska få ett mail när ni har valt att prenumerera för att bekräfta att er mailadress stämmer. Kolla ev skräppost om ni inte får detta. Det är först när ni bekräftat er mailadress som ni kommer att få notiser om nya inlägg på bloggen.

• Tillgänglighet:
Ni når oss via mail (snart även mobil) under våra arbetstider.
Mån-ons: kl 07:45-16:00
Tors: kl 07:45-14:30
Fred: kl 07:45-14:00

• Frånvaro/sjukanmälan:
Anmäl frånvaro via talsvar eller webb
– Talsvar: du ringer 054- 540 30 00.
– Webben: logga in på Dexter (länk finns på skolans hemsida).
– Anmäl frånvaro senast kl 08:00 samma dag.
– All frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig.
– Om du glömt att anmäla frånvaro för ditt barn på morgonen kommer du att få ett meddelande om ogiltig frånvaro. Du kan anmäla frånvaro samma dag i efterhand. Den ogiltiga frånvaron skrivs då över och ändras till anmäld frånvaro.

OBS! Frånvaro måste anmälas varje dag!

Övrigt:

Rest.foto för de elever som var sjuka vid förra tillfället blir på fredag den 25/9.

Ev. kommer klassen att ha en egen Facebook-grupp.

Har ni några frågor eller funderingar kring all denna info så får ni höra av er!

Ha en fortsatt bra dag!

//Anna & Bibbi

Veckobrev v.38

Hej!

Veckans höjdpunkt måste ha varit när vi i torsdags morse äntligen fick våra bord och stolar! Det blev många glada leenden och hurrarop och det blev så fint i klassrummet.

Vi har förstås haft många andra fina stunder också 🙂

I tisdags fick vi besök av Lekexperten Lajli som kom inskuttande med ett hopprep. Hon berättade att alla, både barn och vuxna, mår bra av att leka. Hon berättade också att det finns något som heter barnkonventionen som är viktig för alla barn i Sverige och i hela världen. I barnkonventionen står det om barns rättigheter och att alla barn har rätt att leka. Lajli lärde oss också en ny lek under besöket; Kims lek. Hon visade 10 olika föremål som vi fick försöka memorera under en stund, sedan lade hon en filt över alla saker och vi skulle försöka minnas och beskriva de olika föremålen. Sedan lämnade hon förstås en väska som vi undersökte. I väskan låg en läxa, linjaler, leksaker, ett mönster, en bild på en som är ledsen och på en som är lycklig och bokstaven L.

Under veckan har vi sett på Evas känslokoll om känslorna glad och ledsen och vi har pratat om vad som gör oss ledsna och eleverna har fått rita/skriva om vad lycka är för dem. Vi har tränat på att jämföra längder och lagt olika mönster och de har fått rita/skriva om sin favoritlek. Vi har också tränat på att skriva bokstaven Ll samt letat efter ord där vi hör L.

Vi har också gått igenom läxan och det var en väldigt trevlig stund då alla fick möjlighet att vara i centrum en stund och vi lärde känna varandra lite bättre och fick också öva på att lyssna på varandra.

I fredags hade vi visastund och de som ville fick då visa och berätta om en leksak. Det var också en väldigt trevlig stund och era barn är väldigt duktiga på att berätta och att lyssna! Efteråt hade vi en liten leksaksutställning då man fick gå runt och titta på varandras saker. Det var kul!

Nästa vecka:

Måndag 21/9: Dansbaneberget.

Tisdag 22/9: Föräldramöte kl. 18:00-19:00.

Onsdag 23/9: Bild.

Torsdag 24/9: Musik (blå grupp).

Fredag 25/9: Uteklassrummet.

 

Övrigt:

Till er som inte har bokat tid för lära-känna-samtal, snälla gör det! Klicka på denna länk:

http://bokautvecklingssamtal.se/index.php/boka/d/8U8y8N5NyDOUhH4ljBkV

Hoppas att ni får en fortsatt fin helg!

Anna, Bibbi, Anette & Alexander

Tider för lära-känna-samtal

Hej!

Här kommer tider för lära-känna-samtal:
http://bokautvecklingssamtal.se/index.php/boka/d/8U8y8N5NyDOUhH4ljBkV

Klicka in på länken och välj sedan en tid som passar dig under perioden 5-13/10.
Om du mot förmodan inte hittar en tid som passar så v.g. ta kontakt med Anna eller Bibbi så försöker vi att hitta en annan tid!

Eleverna kommer att få med sig ett papper hem med frågor som ska besvaras och tas med tillbaka till skolan innan samtalet.

Vi håller tummarna för bra väder och siktar på att hålla alla samtal utomhus!

Välkomna önskar Anna & Bibbi

Vecka 38

Hej!

Förra veckan var Anna hemma pga sjukdom och den här veckan är Bibbi hemma av samma anledning. Ni fick därför inget veckobrev förra veckan, men det var en bra vecka!

Den här veckan:

Tisd. 15/9: eleverna får med sig en läxa hem. Den handlar om deras namn och här behöver ni vårdnadshavare förstås vara med och hjälpa och stötta så mycket som behövs.

Onsd. 16/9:

Torsd. 17/9: läxan ska med tillbaka till skolan.

Fred. 18/9: visastund. Eleverna får ta med sig EN leksak och visa och berätta om den för övriga klassen.

Vi ser fram emot en trevlig vecka med klassen!